Gå til hovedinnhold

Eg starta som ingeniør i Nofima avd. Biolab våren 2021. Her jobbar eg med ulike HPLC-analysar; biogene aminer, astaxanthin, panaferd og aminosyrer. I tillegg har eg arbeidd mykje med metodeutvikling og validering av elementanalyser ved bruk av ICP.

Eg har mastergrad i sivilingeniørstudiet Industriell kjemi og bioteknologi frå NTNU (2014) og har tidelgare arbeidd med utvikling av magnetiske polymerpartiklar (Ugelstadkuler/Dynabeads) ved ThermoFisher Scientific i Lillestrøm (2014-2019).