Publisert 2022

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-709-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Hermansen, Øystein

Serier : Nofima rapportserie 7/2022

År : 2022

Forskningsområder

Forvaltning og rammevilkår

Økonomi og lønnsomhet

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Norge har inngått årlige avtaler om bytte av kvoter med Russland, EU, Grønland, Færøyene og Island. Avtalene for 2018 gjennomgås her. Det belyses også hvilke norske fartøygrupper som drar nytte av og bidrar til avtalene. Basert på dette estimeres effekten disse har på førstehåndsverdien for hver gruppe. Det er betydelig usikkerhet både om førstehåndspriser og det positive bidraget for fartøygruppene. Den største usikkerheten er knyttet til estimeringen av flåtegruppenes bidrag til avtalene. Her er det antatt at kvotene som avgis ville blitt fordelt tilsvarende årets fordeling av norsk kvote. Ressurshensyn har ikke tillatt inngående analyser og det er gjort forenklende forutsetninger. Dette betyr at resultatene må tolkes varsomt. Avtalene med EU og Russland er estimert å ha betydelig positiv førstehåndsverdieffekt, mens avtalen med Island bidro negativt. Når det gjelder førstehåndsverdi er spesielt gruppene ringnot-, pelagisk trål og konvensjonelle havfiskefartøy estimert å oppnå positiv effekt, mens konvensjonelle kystfartøy og torsketrålere er estimert å bidra mest til avtalene.