Vitenskapelig artikkel

En kvantitativ studie av lønnsomhet i det norske snøkrabbefisket

Hogrenning, Egil; Henriksen, Edgar

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi, vol. 31, p. 29–41, 2021

Utgave: 1 - Spesialutg. Snøkrabbe

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0803-6799
Elektronisk: 1891-0998

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST

I denne artikkelen studerer vi lønnsomheten til den norske snøkrabbeflåten. Inntil 2017 hadde flåten adgang til de antatt attraktive fangstområdene på den russiske delen av kontinentalsokkelen i Smutthullet. Russland bestemte deretter at den norske flåten ikke fikk adgang til disse områdene. Vi estimerer CPUE for tiden før og etter utestengelsen for å undersøke effekten av denne forvaltningsendringen. Sammen med inntekt – og kostnadsdata for flåten, antyder estimatene at forvaltningsendringen har hatt en betydelig negativ økonomisk effekt. Videre analyserer vi realistiske fremtidsscenarioer for snøkrabbefisket, og i lys av scenarioene identifiserer vi faktorer som kan påvirke den fremtidige lønnsomheten til flåten.