Vitenskapelig artikkel

Effect of food microstructure on growth dynamics of Listeria monocytogenes in fish-based model systems

Verheyen, Davy; Carillo, Araceli Bolívar; Pérez-Rodríguez, Fernando; Baka, Maria; Skåra, Torstein; Van Impe, Jan FM

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: International journal of food microbiology, vol. 283, p. 7–13, 2018

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0168-1605
Elektronisk: 1879-3460

Open Access: none

Lenker:
DOI