Doktorgradsavhandling

Metabolisme av omega-3 fettsyrer i atlantisk laks (Salmo salar L.): Effekt av ulike nivåer av EPA og DHA I fôret på fiskens helse

Bou Mira, Marta

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Universitetet for miljø- og biovitenskap

Utgave: 98

Antall sider: 63

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-575-1410-5

Open Access: none