Fagartikkel

Skjelettutvikling og beinmetabolisme i tidlige livsstadier hos torsk

Lie, Kai Kristoffer; Bæverfjord, Grete; Moren, Mari; Helland, Synnøve; Sæle, Øystein

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Fiskeoppdrett, vol. 40, p. 34–35, 2015

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0332-7132

Open Access: none