Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Etterbruk av rognkjeks - Fra lusespiser til middagsmat

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-428-9) 45, p. Nofima rapportserie (43/2016)

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Voldnes, Gøril; Jentoft, Anna Reibo

Rognkjeksoppdrett er i voldsom vekst på grunn av dens bruk i lusebekjempelsen i lakseoppdrett. Fra de første tillatelsene ble gitt i 2012 og 430 000 rognkjeks ble produsert, ble det i 2015 produsert 12 millioner rognkjeks. Målt i verdi er oppdrett av rognkjeks blitt den tredje største oppdrettsarten i Norge. Utfordringen i dag er at rognkjeksen slutter å spise lus ved kjønnsmodning og kan derfor kun brukes i en begrenset periode. Rognkjeksen blir da destruert, noe går til ensilasje og noe kastes. Av både etiske og bærekraftsmessige hensyn bør det legges en større innsats i å finne løsninger for etterbruk av rognkjeksen. I dette forprosjektet har vi identifisert mulighetene for eksport av rognkjeks til konsum til et utvalg asiatiske land. Foreløpige resultater viser et klart potensiale for bruk av rognkjeks til konsum. Hovedleveransen til forprosjektet er en søknad om hovedprosjekt til Forskningsrådets Bionærprogram, levert 7. september 2016.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker