Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Effekt av ulike typer råstoffhåndtering på mucoso i tørrfisk

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2007 (ISBN 978-82-7251-626-9) 39, p. Nofima rapportserie (20/2007)

Bjørkevoll, Ingebrigt; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn

Gjennom en større satsing på mucoso i tørrfisk har en av målsettingene vært å studere effekten av forskjellige typer råstoff håndtering på graden av mucoso. Mucoso er en kvalitetsfeil i tørrfisk der deler av fiskemuskelen blir oppløst og slimaktig. Dette må skjæres bort under bløtingsprosessen. Hovedfokus var å registrere hvordan tørrfiskkvaliteten ble påvirket av oppbevaring av sløyd eller usløyd fisk i sjøvann eller i tørr konteiner i 24 timer. Også andre forsøk med kortere oppholdstid av sløyd råstoff i sjøvann, fjerning av svømmeblæren før henging, forlenging av sløyesnittet samt ulike effekter av ulike fangstredskaper ble studert. Resultatene har vist at råstoff til tørrfiskproduksjon ikke bør oppbevares sløyd i sjøvann fordi dette vil øke graden av mucoso i fisken. I hovedsak har vi studert effekter av 24 timers oppbevaring, men resultatene indikerer at så kort oppholds tid som 1 time av sløyd fisk i sjøvann vil øke graden av mucoso i tillegg til mengde makk. Den mest optimale måten å lagre fisk på ut fra grad av mucoso vil være oppbevaring i usløyd tilstand i tørr konteiner. Likevel er det små forskjeller mellom denne metoden og oppbevaring av usløyd fisk i sjøvann i 24 timer. Oppbevaringsmetoden kan dermed i stor grad tilpasses hva som er mest optimalt om bord i ulike fiskefartøy og for kjøperen som tar imot råstoffet. Både fjerning av svømmeblære og forlenging av sløyesnittet før henging reduserer mengde mucoso i ferdig tørrfisk, men om gevinsten er stor nok til å dekke utgifter med økt bearbeiding må undersøkes nærmere.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker