Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Utblødning av torsk i kjølt sjøvann (RSW). Vanntemperatur, utblødningstid og utblødningsgrad

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2008 (ISBN 978-82-7251-657-3) 13, p. Nofima rapportserie (26/2008)

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Hardarson, Vidar

Forsøket undersøkte om lav vanntemperatur under blodtapping av torsk, lavere enn frysepunktet for blod, påvirket utblødningsgraden negativt sammenlignet med høyere temperaturer, ved 10, 30 og 60 minutters utblødningstid i RSW (kjølt sjøvann). Under 60 minutter utblødning ble RSW-temperaturene i blødetankene i snitt logget til: -1,8 ºC, -0,6 ºC, 0,6 ºC, 2,7 ºC og 9,4 ºC. Den laveste vanntemperaturen (-1,8 ºC) er lavere enn frysepunktet både for blod og fiskemuskel. Ved alle blødetidene i dette kaldeste vannet kunne det derfor oppstå frysing i bløggesnitt som eventuelt skulle hindre god utblødning, særlig ved de lengste blødetidene (30 og 60 min). Sensorisk vurdering av utblødningsgrad konkluderte med at utblødning i RSW ved lav temperatur (-2 ºC) ikke gav dårligere blodtapping enn utblødning like lenge ved høyere vanntemperaturer. I de to kaldeste vanntemperaturene var det også signifikant forskjell (p<0,05) i utblødningsgrad mellom 10 og 60 min blødetid, der 60 minutter gav bedre blodtapping enn 10 minutter. De relativt lave vanntemperaturene senket ikke temperaturen i bløggesnitt så mye, eller så raskt, at frysing av blodet påvirket blodtappingen negativt.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker