Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringen. Oversikt og status fra tidligere FoU arbeid med fokus på økt utbytte og kvalitet ved produksjon av pillede reker

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima Tromsø 2012 (ISBN 978-82-7251-990-1) 15, p. Nofima rapportserie (20/2012)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Rode, Tone Mari; Grimsmo, Leif; Nilsen, Heidi

Rapporten gir en oversikt over FoU utført i rekeindustrien i tidsrommet 1985 – 2012. Mere spesifikt fokuserer rapporten på ombordbehandling av reker, effekt av lagringstid og temperatur under frysing, ulike metoder for tining av reker og tilslutt høytrykksbehandling av reker. Rapporten gir også en beskrivelse av metode for tining, koking og beregning av utbytte. Rapporten utgjør arbeidspakke 0 i prosjektet, og den vil være et grunnlag for arbeidet som skal utføres i de øvrige arbeidspakkene.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker