Gå til hovedinnhold

Målet med dette prosjektet er å utarbeide en oppdatert evaluering av ressursutnyttelsen i norsk lakseproduksjon med data fra 2016.

Sist oppdatert

Start

01. mar 2017

Slutt

31. jan 2019

Finansiert av

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Nofima har tidligere evaluert ressursutnyttelsen i norsk lakseproduksjon med tall fra 2010 og 2012. Bakgrunnen for prosjektet er et voksende behov for matproduksjon og konsekvensene dette har på miljøet. Det har ført til økt oppmerksomhet om effektiv og bærekraftig matproduksjon. I prosjektet inngår:

  1. En oversikt over fôringrediensene som ble brukt i 2016 og beregning av fôrfaktor, “fish in fish out”-ratio (FIFO), “forage fish dependency ratio” (FFDR), “marine protein dependency ratio” (MPDR) og “marine oil dependency ratio” (MODR).
  2. Beregning av retensjon av protein, fett, energi, fosfor og de essensielle omega-3-fettsyrene EPA og DHA, og total mengde omega-3- og omega-6-fettsyre i spiselig del av laks og i helkropp.
  3. Måling av kroppssammensetning av hel laks.

Den kjemiske sammensetningen i laks varierer mellom regionene og mellom årstider. Beregning av retensjon av energi og næringsstoffer i lakseoppdrett er basert på slike data, som derfor samles inn i prosjektet.

Resultater

Resultatene er oppsummert i en sluttrapport og en vitenskapelig artikkel.