Målet med dette prosjektet er å undersøke om inntaket av nordatlantisk fiskeolje rik på ketolinsyre medfører økt produksjon av EPA og DHA fra planteomega-3 fettsyrer i mus og laks og dermed gir en helsegevinst.

Sist oppdatert

Start

01. jan 2017

Slutt

31. des 2018

Finansiert av

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Samarbeid

University of Southampton, UK

Prosjektleder(e):

Tone-Kari K. Østbye

Marine oljer representerer en begrenset ressurs på verdensmarkedet, noe som gjør det viktig med bærekraftig utnyttelse. Nordatlantiske fiskeoljer er spesielt rike på lange enumettede fettsyrer sammenlignet med andre fiskeoljer på markedet.

Sild er blant fiskeartene som har et naturlig høyt innhold av ketolinsyre (22:1n-11), en langkjedet enumettet fettsyre. Resultater fra det avsluttede FHF prosjektet 901017 viste at sildeolje kan gi helsefortrinn fordi den medfører økt utnyttelse av korte omega-3 fettsyrer i humane leverceller og i laks. Det er viktig å øke kunnskapen om norske fiskeoljers kvalitetsfortrinn, med det høye innholdet av ketolinsyre.

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke om inntak av nordatlantisk sildeolje (rik på ketolinsyre) medfører økt omdanning av planteomega-3-fettsyrer (alfa-linolensyre) til marine omega-3-fettsyrer (EPA og DHA) i laks og mus, og på denne måten bedrer utnyttelsen av omega-3 fettsyrer.

I tillegg skal vi studere om inntak av nordatlantisk fiskeolje i fôret til laks påvirker energiomsetningen i kroppen og dermed fettdeponeringen. I prosjektet vil vi samarbeide med det forskningsrådsfinansierte Bionær-prosjektet «Det beste fra to verdener» (NFR256448).

Publikasjoner