Rundt 100 barn fikk smake ulike varianter av laksepålegg.
Måltidets hus 2013: Rundt 100 barn fikk smake ulike varianter av laksepålegg. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Attraktivt fiskepålegg

 Prosessteknologi  

Nordmenn trenger å spise mer fisk, og folk vil ha flere slags fiskepålegg. Forskingsprosjektet har som mål å utvikle et nytt fiskepålegg basert på sunt avskjær av makrell og laks.

Tidspunkt:2. mai 2013 – 31. desember 2015
Finansiering: Norges forskningsråd, Marint verdiskapingsprogram
Samarbeid:Sandanger AS, Nofima AS, Møreforsking AS, COOP Norge Handel AS, Kjøkkenet ved Oslo Universitetssykehus, Kjøkkenet ved Haukeland sykehus, Brandgarden Limited
Kontaktperson
Portrettbilde av Jorunn Sofie Hansen

Sandanger AS skal utvikle en ny type produksjon av små enkeltpakninger av attraktivt fiskepålegg for voksne og barn. Pålegget skal være basert på avskjær av makrell og laks og besvare markedets ønsker om flere varianter fiskepålegg med god smak og høy næringsverdi.

Mål

  1. Undersøke kunders ønsker i forhold til fiskepålegg med enkle eksperimenter, observasjons- og kundeundersøkelser i storkjøkken og dagligvaremarkedet, og gi bedriften et innovativt markedsfortrinn
  2. Undersøke og løse teknologiske utfordringer (oksidering/kvalitet) som delvis hindrer realiseringen
  3. Utarbeide prototyper og teste ut disse iht. modeller for utvalgte kundesegmenter og videreføre disse til en serie produkter (4 stk.)
  4. Dokumentere maksimal sensorisk og ernæringsmessig kvalitet på fryst avskjær fra makrell og laks til påleggsproduksjon gjennom optimaliserte rutiner for råvarehåndtering, tining, varmebehandling og pakking ved Sandanger
  5. Produktene skal prøves i enkle avsluttende markedstester v sykehus/COOP-butikker

Bakgrunn og gjennomføring

To av prototypene fikk navnet "Påleggslaks" og "Matpakkelaks".

To av prototypene fikk navnet «Påleggslaks» og «Matpakkelaks». Foto: Jorunn S. Hansen/Nofima

Befolkningen trenger å øke fiskeinntaket, og myndighetene anbefaler at vi spiser 200 g fet fisk ukentlig. I foredlingsindustrien er det mye verdifullt råstoff av laks og makrell som i dag går til produksjon av mel og olje (dyrefor). Avskjær fra filetering inneholder like mye omega- 3 og proteiner som det råstoffet som i dag brukes til middag og pålegg.

Sandanger ønsker å produsere enkeltpakninger med fiskepålegg som har god smak og er attraktivt for voksne og barn, og som er basert på avskjær av makrell og laks. Prosjektet er grundig forankret markedsmessig gjennom Sandangers samarbeidspartnere i COOP Norge Handel AS og sykehuskjøkkenene ved Haukeland- og Oslo Universitetssykehus.

Kunders ønsker og behov vil bli identifisert gjennom samarbeid med Brandgarden som har god erfaring i innovasjon og merkevarebygging. Det vil bli utført kostnadseffektive eksperimenter ved hjelp av det nye innovasjonsverktøyet Speed Loops koblet til arbeid med produktutvikling.

Imidlertid må flere teknologiske utfordringer og flaskehalser løses for fete fiskeslag: Råstoffhåndtering for å unngå oksidasjon og minke vanntap i fryse- og tineprosesser samt optimalisering av varmebehandlingsbetingelser og utnyttelse av ny pakketeknologi. Disse utfordringene vil Møreforskning og Nofima analysere og forsøke å løse fram til fullskala produksjon og realisering i markedet.

Blide prosjektmedarbeidere.

Blide prosjektmedarbeidere.

 

Les mer om:

Relatert innhold