Dette skal europeiske forskere søke svaret på i EU-prosjektet DIGYMATEX. De ønsker å kartlegge hvordan bruk av digitale enheter påvirker barns kompetanse og trivsel på lang sikt, og utvikle konkrete løsninger for tryggere og mer fordelaktig bruk av digitale teknologier.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

Det er barn og unge i alderen 9-16 år som skal studeres.

Digital modenhetsindeks

Et av verktøyene som skal utvikles er en digital modenhetsindeks, kalt Digital Youth Maturity Index (DYMI) som vil gjøre det mulig både å forstå og klassifisere barns digitale modenhet.

Forskerne planlegger også å utvikle et løsnings- og anbefalingsprogram som kan brukes både av foreldre, skoler og politikere.

Bakgrunnen for prosjektet er ifølge førsteamanuensis Marco Hubert fra Institutt for ledelse ved Aarhus Universitet, Danmark, som er koordinator for DIGYMATEX at digital teknologi har stor innvirkning på hele samfunnet.

– Like fullt, sier han, så langt har det ikke vært gjort reelle forsøk på å sette klare indikatorer for å måle barns bruk av mobile enheter og informasjonsteknologi, for å forstå hvilke aktiviteter som er gunstige eller skadelige.

Matvalg og -vaner

Nofima-forskere skal blant annet undersøke om den digitale bruk påvirker barnas matvalg og -vaner.

– Vi skal undersøke om det er gjensidig påvirkning mellom barnas digitale modenhet og barnas matvaner, sier seniorforsker Valérie Almli.

I tillegg skal Nofima bidra med innovasjonskompetanse. – En av våre aktiviteter vil være å evaluere gyldigheten til den digitale modenhetsindeksen, avslutter seniorforsker Antje Gonera.

Fakta om DIGYMATEX

DIGYMATEX er et tverrfaglig EU-finansiert prosjekt, og vil pågå i 4 ½ år. Totalt deltar tolv partnere fra ti land. De ti landene er Danmark, Tyskland, Østerrike, Spania, Norge, Hellas, Nederland, Irland, Israel og Frankrike. Prosjektet faller under EU utlysing DT-TRANSFORMATIONS-07-2019 The impact of technological transformations on children and youth. Tildelingen på 3,45 millioner euro er fra EUs Horisont 2020 Forsknings- og innovasjonsprogram i EU under tilskuddsavtale nr. 870578. Prosjektet koordineres av Aarhus Universitet.

For ytterligere informasjon: https://digymatex.eu/

Kontaktpersoner