De viktigste aktørene innen torskeoppdrett var forleden samlet hos Nofima i Tromsø. Der ble grunnlaget for et fremtidig industrinettverk innen torskeoppdrett lagt.

Sist oppdatert

Publisert

Morgan Lillegård  

Optimismen er tilbake blant dem som har interesse for oppdrett av torsk. Møtet i Tromsø samlet de viktigste personene innen torskeoppdrett og de som har planer om å starte med oppdrett.

Nettverk for torskeoppdrettere

– I Nofima er vi meget godt fornøyd med oppmøtet. Dette var en oppfølger av rapporten som vi leverte til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i fjor om status for avlsprogrammet. Det å danne et nettverk for torskeoppdrettere var en av anbefalingene i rapporten, sier Øyvind J. Hansen, som er leder for Nasjonalt avlsprogram for torsk, en satsing som ble opprettet i 2002.

Avlsarbeidet på torsk har gitt en systematisk økning i veksthastighet, redusert svinn og en tam torsk som ikke prøver å rømme. Under forrige runde med torskeoppdrett ble det også utviklet viktig kunnskap av industrien, som er blitt tatt vare på. Utsikter til nedgang i torskekvoter kombinert med kunnskapsutvikling danner grunnlaget for anbefalingen om en forsiktig økning i produksjon av oppdrettstorsk.

– Møtet i Tromsø handlet blant annet om hvordan næringsaktørene skal lære av feil som ble gjort tidligere, sier Øyvind J. Hansen.

Grundig dokumentasjon

Målrettet forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) ble også diskutert og det er et ønske om at Nofima skal koordinere arbeidet. Samordnet markedsarbeid og salg, pluss et ønske om et tilpasset regelverk, var også temaer.

I rapporten fra avlsprogrammet, som ble presentert for NFD i fjor, ble det presentert en skisse til strategi, der hovedelementene er å få til et konsortium av interesserte næringsaktører, statlig risikoavlastning og grundig dokumentasjon av om de produksjons- og markedsmessige forutsetningene for lønnsomt oppdrett av torsk.

Kontaktperson