Anna Sonesson er ny forskningssjef for avdeling Avl og genetikk i Nofima. Sonesson har høy faglig kompetanse, lang erfaring i akvakultur og et godt nettverk.

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

Les på engelsk

Hun kommer fra stillingen som seniorforsker i samme avdeling.

Nofima hadde lyst ut stillingen, men denne gangen kom den best kvalifiserte kandidaten fra egne rekker.

– Jeg er veldig glad for at Anna har sagt ja til å lede avl og genetikk forskningen fremover, sier divisjonsdirektør i Nofima, Bente Torstensen.

Anna Sonesson er 49 år, har en doktorgrad fra Wageningen University i avl og genetikk og har siden 2002 jobbet i Nofima på Ås.

– Jeg ser fram til å lede en veldig dyktig avdeling i et fagområde som er viktig for å drive akvakultur fremover, og å fortsette å jobbe sammen med menneskene i mitt nettverk i Norge og internasjonalt, sier Sonesson.

Avdeling for avl og genetikk forsker og leverer tjenester til utvikling og drift av avlsprogram for akvakultur, hvor bruk av genomisk informasjon har en sentral plass. Avdelingen bruker sin kompetanse innen kvantitativ genetikk og genomikk i anvendte avlsprogram nasjonalt og internasjonalt. I tillegg jobber de med å forstå konsekvenser av interaksjon mellom oppdrett og ville populasjoner. Avdeling for avl og genetikk har 11 forskere, hvor ni er på Ås, en i Bergen og en i Australia.

Kontaktpersoner