Nofima er meget godt fornøyd etter å ha fått tilslag på nye forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet. Innenfor programmet Fornyelse i Havbruk skal Nofima lede tre av seks tildelte prosjekter. Totalt er tildelingene på 32 millioner kroner.

Sist oppdatert

Publisert

Fellesnevneren er de innvilgede prosjektene er fiskehelse. Ett av prosjektene er knyttet til sykdommen francisellose hos torsk mens de to andre er forskning på laks.

– Jeg vil gratulere våre forskere som har klart å få finansiering til disse viktige prosjektene. Dette er imponerende når vi vet at konkurransen er tøff og bare 21 søknader ble innvilget innenfor havbruk og marin forskning, sier administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen, i Nofima.

– God fiskehelse er avgjørende for bærekraftig havbruk og vi er svært glad for at disse tre prosjektene ble finansiert, sier Bente Torstensen, direktør for Akva-divisjonen i Nofima.

De tre forskerne i Nofima som skal lede prosjektene er Anne Kettunen, Binyam Dagnachew og Marta Bou Mira.

I prosjektene skal det forskes på forbedret motstand mot francisellose hos oppdrettstorsk, genetikken bak resistens mot multiple patogener og betydningen av ulike fettvev for fiskehelsen.

I pressemeldingen fra Forskningsrådet heter det:

En av grunnene til at torskeoppdrett ikke lyktes tidlig på 2000-tallet, var sykdommen francisellose. Interessen for torskeoppdrett har igjen tatt seg opp, og i prosjektet skal forskere ved Nofima studere sykdommen og undersøke om det mulig å avle selektivt på fisk som er mer motstandsdyktig.

– Fiskeri og havbruk er blant våre aller viktigste eksportnæringer. Disse prosjektene vil gi oss verdifull kunnskap for bedre fiskehelse og en mer bærekraftig næring. Kunnskap om havet og livet i det er hele grunnlaget for å skape nye arbeidsplasser langs hele kysten, sier fiskeri- og havminister Bjørn Skjæran.

– Norge er i verdenstoppen innenfor fiskeri og havbruk, og for å være det i fremtiden også trenger vi forskning av høy kvalitet innenfor disse temaene. Prosjektene som får støtte nå vil gi oss kunnskap som vi trenger for å lykkes i fremtiden, og for å sikre bærekraftig vekst og utvikling innenfor havbruk og fiskeri, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Kontaktpersoner