Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner

Biografi Gunn Berit Olsson

Jeg er ansatt som forskningssjef for området Fiskehelse og har ansvar for 30 personer lokalisert på Ås og i Tromsø. Jeg er utdannet som Fiskehelsebiolog fra NFH, Universitetet i Tromsø og har dr. grad i marin biokjemi. Jeg har jobbet flere år med kvalitet på oppdrettsfisk, med hovedfokus på hvordan oppdrettsbetingelser og fôr påvirker kvaliteten på fisken.

Gunn Berit Olsson har 9 publikasjoner ved Nofima:

Metabolic disorders in muscle of farmed Atlantic cod (Gadus morhua)

Olsson, Gunn Berit; Aune, Tone Friis; Jensen, Einar; Cooper, Marie

2007

Effects of pre-rigour filleting on quality aspects of Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Kristoffersen, Silje; Tobiassen, Torbjørn; Esaiassen, Margrethe; Olsson, Gunn Berit; Godvik, Lars Andre; Seppola, Magnus A.; Olsen, Ragnar Ludvig

2006

Effekt av ulike fôrråvarer på vekst og fôrutnyttelse, og for muskelkvalitet og sensoriske egenskaper i oppdrettet torsk. Sluttrapport til Innovasjon Norge. Prosjektperiode: 2003 - 2005

Albrektsen, Sissel; Carlehög, Mats; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Olsson, Gunn Berit; Tobiassen, Torbjørn; Sveier, Harald; Herland, Hilde

2005

Changes in water-holding capacity of halibut muscle during cold storage

Olsson, Gunn Berit; Ofstad, Ragni; Lødemel, Jørgen Blikra; Olsen, Ragnar Ludvig

2003