Jeg er forsker ved avdeling Fiskehelse, og har kontorplass i Tromsø.

Jeg har en doktorgrad i biologi fra UiT Norges Arktiske Universitet (2015-2021) hvor jeg jobbet med smoltifisering hos laks, lysstyring, og genuttrykk. Jeg har også en to-årig deltidsutdannelse i praktisk prosjektledelse. Tidligere har jeg blant annet som forsker innen biosikkerhet.

+47 77 62 91 40

E-post

Tromsø

Fiskehelse

Cristin Se publikasjoner i Cristin