Gå til hovedinnhold

Jeg er ansatt som forskningssjef for området Fiskehelse og har ansvar for 30 personer lokalisert på Ås og i Tromsø. Jeg er utdannet som Fiskehelsebiolog fra NFH, Universitetet i Tromsø og har dr. grad i marin biokjemi. Jeg har jobbet flere år med kvalitet på oppdrettsfisk, med hovedfokus på hvordan oppdrettsbetingelser og fôr påvirker kvaliteten på fisken.