Jeg er forsker i Avl- og genetikk-gruppen i Ås.

Jeg har jobbet med akvakultur siden 2004, og har fått bred erfaring i alt fra oppdrett av steinbit, reker og østers i USA og drift av settefiskanlegg for havabbor og perleøsters i Indonesia til taredyrking i Sverige.

Hovedinteressene mine er sentrert rundt anvendelsen av genetikk og avl for å forbedre kommersiell oppdrettsvirksomhet.

Her i Nofima jobber jeg med en rekke ulike prosjekter innen blant annet molekylærgenetikk, presis fenotyping og utvikling av nye verktøy for å overvåke og vurdere helsen, velferden og egenskapene hos plantene og dyrene vi undersøker.

+47 922 51 745

+47 64 97 01 74

E-post

Ås

Avl og genetikk

Cristin Se publikasjoner i Cristin