Jeg jobber med statistisk modellering og estimering av kausale sammenhenger. Jeg er også interessert i statistisk metode i forskning og vitenskap generelt. Tidligere har jeg jobbet med databehandling av forskningsdata, statistisk analyse, prediksjonsmodeller og generaliserte strukturelle ligningsmodeller.

Jeg er utdannet samfunnsøkonom fra Blindern, og har tidligere jobbet ved Kreftregisteret, Universitetet i Oslo og ved Institutt for Forbruksforskning (SIFO).

+47 64 97 01 32

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin