Publisert 29.05.2024

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift : Tidsskrift for boligforskning , vol. 4 , p. 95–129 , fredag 17. desember 2021

Utgiver : Universitetsforlaget

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 2535-5988
Elektronisk : 2535-5988

Publikasjonstype : Vitenskapelig artikkel

Bidragsytere : Thorjussen, Christian Bernhard Holth; Schjøll, Alexander

Sak : 2

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Det hevdes at det norske boligmarkedet er preget av et høyt konfliktnivå mellom kjøper og selger av brukte boliger. Et høyt konfliktnivå er uheldig fordi det kan tyde på at prissettingen er feil, og at ressurser går med til å håndtere konfliktene i stedet for å brukes til produktiv virksomhet. I denne artikkelen undersøker vi hvorvidt det er informasjonsasymmetri mellom kjøper og selger av brukt bolig i Norge som er årsaken til konfliktnivået. Selger vet naturlig nok mer om boligens tilstand enn kjøper. Denne asymmetriske informasjonen gjør at kjøper i mange tilfeller blir skuffet over boligens faktiske stand etter overtagelse og dermed velger å klage på boligkjøpet. Som følge av konfliktnivået har Stortinget vedtatt en ny avhendingslov (loven som regulerer salg av brukte boliger). Vi bruker en strukturell ligningsmodell (SEM) for hele utvalg som har kjøpt eller solgt bolig den siste tiden, som metode. Markedet er sterkt preget av asymmetrisk informasjon, ved at jo mindre kjøper oppgir å ha kunnskap om boligens stand før overtakelse, jo større er sjansen for at kjøper er misfornøyd med kjøpet og dermed velger å klage. Vi konkluderer med at kjøperens evne til å tilegne seg informasjon og forstå boligens tilstand er avgjørende for at konfliktnivået skal kunne reduseres. Dessuten brukes modellen til å studere ett av tiltakene i den nye avhendingslova, nemlig fjerning av formuleringen «solgt som den er», og hvorvidt dette vil redusere konfliktnivået.

Kontaktpersoner: