Jeg er fykolog og jobber ved avdeling for produksjonsbiologi i Divisjon Akvakultur i Tromsø.

Før jeg begynte i Nofima, jobbet jeg med marine muslinger og klimaendringer, før jeg gikk over til å jobbe med tang og tare da jeg tok doktorgraden ved Göteborgs universitet.

Forskningen min har fokusert på hvordan klimaendringene påvirker kystnære økosystemer, der jeg har jobbet med både økologisk og økonomisk interessante tangarter, samt muslinger og sjøgress.

Jeg synes det er særlig givende å samarbeide med spesialister og bruke genetiske eller andre detaljerte verktøy og bidra til å sette disse resultatene i en sammenheng som er relevant for fysiologi, økologi og akvakultur.

Tromsø

Administrasjon