Gå til hovedinnhold

Jeg er doktorgradsstipendiat og ingeniør innen emballering (vikariat 2023) ved avdeling for Trygg og holdbar mat.

Doktorgraden handler om cellulosebaserte materialer for emballering av mat, med mål om redusert bruk av plast samtidig som matens kvalitet og holdbarhet ivaretas. I arbeidet inngår bruk av ulike emballeringsteknologier, materialer og pakkemaskiner.

Prosjektet er tilknyttet det strategiske programmet FutureFoodControl.

Jeg er utdannet sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU, Trondheim, med spesialisering innen bioteknologi og matvitenskap (2021). I masteroppgaven min, gjennomført i samarbeid med Nofima, sekvenserte jeg DNA til mugg fra ost med fokus på mattrygghet.