Jeg er ph.d.-student ved avls- og genetikkavdelingen i Nofima.

Doktorgraden min er en del av nettverksprosjektet Marie Curie – Innovative Training Network (ITN) EATFISH.

Jeg forsker på kvantitativ genetikk og statistisk genomikk av amoebisk gjellesykdomsresistens og gjellehelse hos atlantisk laks.

Forskningen har som mål å finne alternative fenotypiske metoder for gjellehelse som er ikke-inngripende, objektive og nøyaktige, samt å utføre kvantitativ genetikk- og genomikkanalyse for effektiv selektiv avl og forbedret gjellehelse hos laks.

Utdannelse: B. Fysiologi hos landbruksdyr, landbruksuniversitetet i Abeokuta (2015), M.Sc. Dyreavl og genetikk, Universitetet i Ibadan (2021), M.Sc. Vitenskap om husdyrhold, Universitetet i Debrecen (2021).

+47 412 42 435

E-post

Ås

Avl og genetikk