Mens Islands hvitfiskfiletindustri anses som sterk og lønnsom, beskrives den norske med ord som krise, røde tall, konkurser og nedleggelser.

Sist oppdatert

Publisert

Wilhelm Andreas Solheim  

Les på engelsk

Dette selv om både Norge og Island de siste tiårene har produsert og eksportert relativt like produkter av torsk, hyse og sei til de samme globale markedene.

En ny masteroppgave har analysert regnskaper, landingsdata og eksporttall fra 2003-2012 for å finne ut om den islandske industrien har utviklet varige konkurransefortrinn, og i så fall hvilke fortrinn og om de kan kopieres til Norge.

Organisering

Analysen viser at industrien på Island er mer lønnsom enn den norske. En viktig årsak er forskjeller i hvordan selskapene er organisert.

På Island er det flere omfattende bedrifter som tar hånd om hele verdikjeden fra fangst til eksport. I Norge identifiserte forskeren bare ett slikt stort selskap. Jo mer omfattende de islandske selskapene var, desto mer lønnsomme var de.

Dersom man holder de mindre norske selskapene utenfor og bare sammenligner de fire omfattende selskapene på Island med det ene i Norge, ble forskjellene mindre.

Geografi

Norge har fordel når det gjelder mengden hvitfisk nær oss. Men dette ble snudd til Islands fordel når det gjelder landingsmønster. Islandske båter kan fange fisk hele året i nærheten av Island, og dermed kan industrien der utnytte kapasiteten bedre året rundt. I Norge er torskesesongen kort på grunn av skreiens vandringsmønster.

Mer fersk fisk

Islandske selskaper er mer markedsorientert enn de norske. De eksporterer større andel ferske fileter, og fokuserer på å fange hvitfisk av høy kvalitet med line.

-Vi kan ikke gjøre noe med biologiske og geografiske forhold, men skal vi kopiere Islands fortrinn kan vi gjøre noe med ting som økonomisk organisering, fangstreguleringer, kvoter og valg av fiskeredskap, sier forskningssjef Bent Dreyer i Nofima.

Dreyer var en av veilederne for David Bragi Björgvinsson som har skrevet masteroppgaven ved Norges arktiske universitet i Tromsø.

Publikasjon

Kontaktperson

Forskningsområder

Økonomi og lønnsomhet

Filer og Lenker

Les masteroppgaven