Tålmodighet og bevaring av mangfold er stikkord for hvorfor oppdrettstorsk vokser betydelig raskere enn villtorsk i merd.

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

Les på engelsk

Helt siden oppstarten av nasjonalt avlsprogram i 2002, er rask tilvekst og bevaring av det genetiske mangfoldet prioritert i seleksjonen. Resultatet flere generasjoner senere er en oppdrettstorsk som vokser betydelig raskere enn villtorsk i merd. 

Godt nytt for næringen

– Dette er gode nyheter for næringen. Vi er nå i gang med femte generasjon oppdrettstorsk, og vi kan dokumentere at genetisk framgang for tilvekst er om lag en kilo, sier forsker i Nofima, Anne Helena Kettunen.

Under samme forutsetninger, vil oppdrettstorsken nå en slaktevekt på 4 kilo, mens villtorsken blir 3 kilo, 2,5 år etter klekking.

Bevaring av genetisk mangfold

Oppdrettstorsken selekteres på bakgrunn av størrelse, men enda viktigere er det å bevare det genetiske mangfoldet i avlspopulasjonen. Variert og godt genetisk materiale sikrer at torsken i tillegg kan bli selektert for eksempel for å bli mer robust og motstandsdyktig mot sykdom enn i dag.  

– Vi har selektert relativt nøkternt. Istedenfor seleksjon basert på bare stor størrelse, har vi valgt ut individer med lite slektskap til hverandre for å bevare genetisk variasjon i avlskjernen og unngå innavl. Vi har ikke sett etter de raske løsningene, men vi har jobbet systematisk, langsiktig og med stor nøyaktighet. Da er det ekstra gøy når vi lykkes med arbeidet, sier Kettunen.

Torsk fra hele landet

Det genetiske materialet på oppdrettstorsk er samlet inn fra nord- og sørlig kysttorsk, samt vandrende skrei for å sikre et bredest mulig genetisk grunnlag. 

Oppdrettssuksessen er et resultat av et samarbeid på tvers av avdelinger i Nofima. Avl og genetikk, produksjonsbiologi, fiskehelse og ikke minst avlsstasjonen for torsk, har sammen funnet de gode løsningene som nå materialiserer seg i en hurtigvoksende torsk velegnet til oppdrett.

Fakta

Forskningen er finansiert av Fiskeri- og næringsdepartementet.

Kontaktperson