Nofima har i samarbeid med avlsselskapet SalmoBreed funnet genetiske markører for laksesykdommen PD. Disse resultatene er sterke.

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

Les på engelsk

De genetiske markørene de var på jakt etter er koblet til funksjonelle gener som styrer hvor tilbøyelig laksen er til å dø av laksesykdommen PD (pankreassykdom). PD er en av de mest utbredte sykdommene hos norsk oppdrettslaks.

Markørene Nofima fant i et bredt samarbeid, er et interessant eksempel på hvordan internasjonal forskning og samarbeid kan styrke forskningsfunn og gjøre disse PD-markørene til et sikkert kort når det gjelder avl for laks som overlever PD.

Mens norske forskere hadde funnet markørene for PD i postsmolt fra SalmoBreed sin laksestamme, fikk forsker Matthew Baranski hos Nofima vite at Roslin Institute i Skottland jobbet med tilsvarende på yngel for Marine Harvest. Begge forskningsmiljøene fikk tillatelse fra sine industripartnere om å samarbeide om publisering av funnene.

Det viste seg at begge forskningsmiljøene fant markører på samme kromosom og på samme område. Det betyr at de har validert hverandres resultater og dermed er funnene betydelig sterkere i publiseringssammenheng.

‒ Det er også interessant at vi til sammen har vist at det sannsynligvis er de samme genene som styrer dødelighet hos både yngel og postsmolt, sier Baranski.

Metodikken for å gjennomføre smittetest var også forskjellig, og det viser at det finnes flere veier til å få pålitelige forskningsresultater.

SalmoBreed bruker nå disse markørene for å motarbeide PD ved hjelp av genomseleksjon. Denne metoden gir en betydelig bedre presisjon i avlsarbeidet for denne egenskapen enn tradisjonell avl alene.

Nofima jobber videre med laksestammene til både SalmoBreed og Marine Harvest:

‒ Vi har samlet mye data om PD, og vi vil bruke materialet til å finne genet eller genene bak PD. Vi ønsker å finne ut om disse genene er involvert i immunforsvaret og kanskje påvirker andre sykdommer. Det kan gi oss kunnskap som gjør det mulig å avle mer effektivt for helse totalt sett, avslutter Baranski.

Nofimas del av prosjektet er finansiert av SalmoBreed AS. Samarbeidspartnere er SalmoBreed AS, The Roslin Institute (UK), Akvaforsk Genetics Center AS, Marine Harvest og Centre for Integrative Genetics (CIGENE).

Kontaktperson