Laks som skal omstille seg fra et liv i ferskvann til et liv i saltvann, trenger et robust immunforsvar for å klare overgangen. Nå har Nofima-forskere utviklet en test som måler immunstatus til laksesmolten.

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

Les på engelsk

Testen kan gi informasjon som oppdrettere vil ha nytte av når de skal sette ut laks i sjø. Resultatene kan bidra til å øke smoltens sjanse til å overleve. Hvert år dør rundt 15 prosent av oppdrettslaksen etter overføring fra kar med ferskvann på land, til merder i sjø. Den største andelen dør kort tid etter overføring. Testen er derfor veldig relevant.

Hva er testen?

Seniorforsker Aleksei Krasnov

Det er en diagnostisk test som måler aktiviteten til 44 gener som er viktig for immunforsvaret. Prøven tas fra gjelle eller ryggfinne, uten å skade fisken.

− For noen år siden fant vi at immunforsvaret ble svekket under smoltifisering. Så vi bestemte oss for å utvikle en test for å måle immunstatus hos laks under smoltifisering, sier Aleksei Krasnov, seniorforsker i Nofima.

For å gjøre det evaluerte Krasnov og hans kollegaer mange gener og valgte ut de som ga mest informasjon om immunstatus. Forskerne sammenstilte store mengder datamateriale fra mange ulike eksperimenter som var gjennomført i Nofima. Krasnov kjenner ikke til at noen andre sitter på en like stor og velorganisert database over genuttrykk for laks. Aktiviteten til de utvalgte genene ble analysert på laks fra ulike oppdrettslokaliteter, ulike fiskegrupper, ulike miljøforhold og så videre. De brukte disse dataene til å utvikle en database som la grunnlag for diagnostiseringen av immunstatus.

Genaktiviteten avslører kroppens plan

Genene gir «ordre» til kroppens celler om å produsere proteiner som har en gitt funksjon.

Gener kan øke eller senke aktiviteten lenge før vi kan se endringer i fiskens tilstand. Forskere måler aktiviteten til nøye utvalgte gener for å vurdere laksens immunstatus og helse.

Forskerne har funnet hva som er normalt aktivitetsnivå for hvert av de 44 genene hos en fisk i god form. Er aktivitetsnivået for høyt eller lavt, kan det tyde på dårlig immunstatus. Det gjør at de nå kan teste for immunstatus hos laksesmolt.

− Vi ser hvilken fisk som er i god forfatning og hvilken som ikke er det. Og vi vet hvilken fisk som virker frisk, men som ikke er det, sier Krasnov.

Dr. Gordon Ritchie, som er leder for fiskehelse og -velferd i Mowi ASA, er medforfatter på den siste vitenskapelige artikkelen.

− Med den vellykkede utviklingen av denne nye teknikken, får industrien et nytt verktøy for å vurdere smoltkvalitet, ved å bekrefte immunkompetanse og robusthet til smolt før den flyttes ut i sjøvann. Dette diagnostiske verktøyet for immunstatus kan også brukes i fremtidige forskningsprosjekter på smoltens ytelse og overlevelse, sier Ritchie.

Nyttig i andre prosjekter

Krasnov ser nytten av å bruke testen også i andre forskningsprosjekter.

− Vi brukte testen i forskningssenteret CtrlAQUA for å teste om ulike måter å produsere stor smolt i lukkede anlegg påvirker immunstatus før utsett i sjø, og testen viste at immunstatus var lik for de ulike produksjonsmetodene. Vi bruker den også i prosjekter hvor ernæringsforskerne tester ut om fôringredienser påvirker fiskens helse, sier Krasnov.

Forskere har utviklet en test som måler immunstatus til laksesmolten. Foto: Terje Aamodt © Nofima.

Fakta om forskningen:

Databasen ble bygget opp i prosjektet «Utvikling av verktøy for vurdering av immun kompetansen til laksesmolt og laks i tilvekst» finansiert av Forskningsrådet.

Arbeidet ble publisert i 2020 og var en milepæl i utviklingen av testen.

Ny publikasjon i år bekrefter at testen fungerer i praksis.

Kontaktpersoner