Doktorgradsavhandling

Spectral changes in fillet of Atlantic salmon as affected by freshness loss and spoilage during cold storage

Sone, Izumi

Publikasjonsdetaljer

Veiledet av: Olsen, Ragnar Ludvig; Heia, Karsten

Utgiver: Universitetet I Tromsø

Antall sider: 60

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8266-043-3

Open Access: none