Vitenskapelig artikkel

Phosphorous (P) deficiency due to low P availability in fishmeal produced from blue whiting (Micromesistius poutassou) in feed for under-yearling Atlantic salmon (Salmo salar) smolt

Albrektsen, Sissel; Hope, Britt; Aksnes, Anders

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 296, p. 318–328–11, 2009

Utgiver: Elsevier

Utgave: 3-4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI