Vitenskapelig artikkel

Fertilization success and blastomere morphology as predictors of egg and juvenile quality for domesticated Atlantic cod, Gadus morhua, broodstock

Hansen, Øyvind Johannes; Puvanendran, Velmurugu

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture Research, vol. 41, p. 1791–1798, 2010

Utgave: 12

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1355-557X
Elektronisk: 1365-2109

Open Access: none

Lenker:
DOI