Vitenskapelig artikkel

Perception of Bread: Comparison of Consumers and Trained Assessors

Hersleth, Margrethe; Berggren, R.; Westad, Frank; Martens, Magni

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Food Science, vol. 70, p. 95–101–7, 2005

Utgave: 2

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0022-1147
Elektronisk: 1750-3841

Open Access: none