Vitenskapelig artikkel

Microflora assessments using PCR-Denaturing gradient gel electrophoresis of ozone-treated and modified-atmosphere-packaged farmed cod fillets

Hovda, Maria Befring; Sivertsvik, Morten; Lunestad, Bjørn tore; Rosnes, Jan Thomas

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Food Protection, vol. 70, p. 2460–2465–6, 2007

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0362-028X
Elektronisk: 1944-9097

Open Access: none