Vitenskapelig artikkel

Identifying outlying assessors in sensory profiling using fuzzy clustering and multi-block methodology

Dahl, Tobias Gulden; Næs, Tormod

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Food Quality and Preference, vol. 20, p. 287–294–8, 2009

Utgiver: Elsevier

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0950-3293
Elektronisk: 1873-6343

Open Access: none

Lenker:
DOI