Publisert 2022

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-720-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Oterhals, Åge; Thoresen, Lars; Haugen, John-Erik

Serier : Nofima rapportserie 18/2022

År : 2022

Forskningsområder

Bioprosessering

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I prosjektet er det studert egnethet til restråstoff fra filetering av makrell og sild til ekstraksjon av fosfolipider. Makrellavskjær er funnet lite egnet sammenlignet med sild og spesielt umoden silderogn. Konsentrasjon av fosfolipider på tørrstoffbasis kan økes ved å foreta en varmebehandling og pressing/separasjon for fjerning av olje (triglyserider) i samfengt restråstoff. Det er utviklet en prosessoppskrift for kostnadseffektiv ekstraksjon av fosfolipider basert på etanolekstraksjon av spraytørket umoden silderogn. Fremgangsmåten gir høyt utbytte av lipidekstrakt med >65 % fosfolipider og 31 % n-3 PUFA. Optimale betingelser er funnet å være 11,3 % vann i etanolfasen med ingen effekt av temperatur i området 20-60 °C. Direkte ekstraksjon av våt rogn gir 25 % lavere utbytte sammenlignet med spraytørket rogn. Ekstraktet har en lys farge, lavt oksidasjonsnivå og nivå av uønskede forbindelser godt under gjeldende grenseverdier. Effekt på viskositet ved tilsetting av raffinert makrellolje er dokumentert. Forsøk på stabilisering av lipidekstraktet har ikke dokumentert effekt av tilsetting av naturlige tokoferoler eller rosmarinekstrakt. Rapporten gir også en oversikt over patenter med relevans for den anvendte teknologi.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen