Publisert 2021

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-676-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Henriksen, Edgar

Serier : Nofima rapportserie 12/2021

År : 2021

Forskningsområder

Økonomi og lønnsomhet

Forvaltning og rammevilkår

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Rapporten presenterer landinger av bunnfisk i Norge fordelt på torsk, hyse og sei samt andre kategorier bunnfisk og krepsdyr for årene 2017 til 2019. Landingene er fordelt på fersk eller fryst, geografisk etter Norges Råfisklags inndeling i soner, på fartøystørrelse og på redskap. Det presenteres også eksportstatistikk for årene 1992−2019 for torsk, hyse og sei.

Temasider tilknyttet publikasjonen