Publisert 2020

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-621-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Voldnes, Gøril; Elde, Silje

Serier : Nofima rapportserie 4/2020

År : 2020

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Tilgang til nye markeder er viktig for å sikre sin konkurranseevne. Dette gjelder i høyeste grad for norsk sjømateksport hvor mer enn 90 prosent av det vi produserer blir eksportert ut av landet. I denne rapporten har vi foretatt en CAGE og en SWOT analyse for å belyse muligheter og utfordringer knyttet til markedsadgang til henholdsvis Kina og kinesisk netthandel. Undersøkelsen er basert på bruk av sekundærlitteratur og datainnsamling i Kina, i henholdsvis Beijing, Qingdao og Shanghai. Resultatene viser at Kina er et veldig spennende marked gitt sin høye populasjon og positive økonomiske vekst. Det er imidlertid også en rekke utfordringer knyttet til administrative, politiske og kulturelle aspekter som er viktig å ta hensyn til og forberede seg godt til. Kina er likevel udiskutabelt et marked som er kommet svært langt i sin teknologiske utvikling, hvor blant annet den formidable utviklingen av netthandel og løsninger knyttet til dette gjør seg gjeldende, og vil dermed kunne være en indikasjon på den fremtidige utviklingen i handel og distribusjonskanaler.

Kontaktpersoner: