Vitenskapelig artikkel

Pre-fermentation with lactic acid bacteria in sour beer production

Dysvik, Anna; Liland, Kristian Hovde; Myhrer, Kristine S; Westereng, Bjørge; Rukke, Elling-Olav; de Rouck, Gert; Wicklund, Trude

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of the Institute of Brewing, vol. 125, p. 342–356, 2019

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0046-9750
Elektronisk: 2050-0416

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
PROSJEKT
DOI