Vitenskapelig artikkel

Water velocity in commercial RAS culture tanks for Atlantic salmon smolt production

Gorle, Jagan; Terjesen, Bendik Fyhn; Mota, Vasco; Summerfelt, Steven T.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquacultural Engineering, vol. 81, p. 89–100, 2018

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0144-8609
Elektronisk: 1873-5614

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI