Rapport

Fra kunnskap til handling - Mulighetsrommet: Hvordan påvirke forbrukere til å velge sunnere?

Karevold, Knut Ivar; Bugge, Annechen Bahr; Ueland, Øydis; Slapø, Helena; Schjøll, Alexander; Rosenberg, Thea Grav; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Hertel, Jens Kristoffer; Mathisen, Linda; Lekhal, Samira

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: GreeNudge

Antall sider: 202

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-494-4

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV