Vitenskapelig artikkel

High pressure processing extend the shelf life of fresh salmon, cod and mackerel

Rode, Tone Mari; Hovda, Maria Befring

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Food Control, vol. 70, p. 242–248, 2016

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0956-7135
Elektronisk: 1873-7129

Open Access: none

Lenker:
DOI