Vitenskapelig artikkel

Effects of diet supplementation of soya-saponins, isoflavones and phytosterols on Atlantic salmon (Salmo salar, L) fry fed from start-feeding

Gu, Min; Gu, Jinni; Penn, Michael; Bakke, Anne Marie; Lein, Ingrid; Krogdahl, Åshild

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture Nutrition, vol. 21, p. 604–613, 2015

Utgiver: Blackwell Publishing

Utgave: 5

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1353-5773
Elektronisk: 1365-2095

Open Access: none

Lenker:
DOI