Vitenskapelig artikkel

Can the Global Adoption of Genetically Improved Farmed Fish Increase Beyond 10%, and How?

Olesen, Ingrid; Bentsen, Hans B.; Phillips, Michael; Ponzoni, Raul W.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Marine Science and Engineering, vol. 3, p. 240–266, 2015

Utgiver: MDPI

Utgave: 2

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 2077-1312
Elektronisk: 2077-1312

Open Access: gold

Lenker:
ARKIV
DOI