Publisert 2005

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-553-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Nilssen, Frode; Bendiksen, Bjørn Inge; Voldnes, Gøril

Serier : Nofima rapportserie 5/2005

År : 2005

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I denne rapporten gjennomgår vi utviklingen av råvareflyten av torsk fra Nordvest-Russland til Norge over tid. Hovedfokus for arbeidet er hva som forklarer endringene i varestrømmen – der Norge ser ut til å miste store deler av den råstoffbasen som russiske landinger har stått for de siste ti årene. Samlet sett har de utenlandske landingene av torsk – som i praksis har vært leveranser fra den nordvestrussiske fiskeflåten – ført til at omlag 60 prosent av den registrerte fangsten av norsk-arktisk torsk har tatt veien til norske havner de siste 15 årene. I løpet av 2003 avtok disse landingene dramatisk. Fallet i de russiske leveransene til Norge fortsatte også i 2004. Gjennom arbeidet kommer det frem at utviklingen kan betraktes som en utviklingsprosess gjennom tre faser. Følgelig vil vi gå kort inn på det som har kjennetegnet de tre fasene i utviklingen i Nordvest-Russland og hvordan dette har påvirket produktsammensetningen og vareflyten av hvitfisk. De tre fasene kan karakteriseres som følger: Passiv tilpasning, Formelle bindinger og tilpasninger til regulative aspekt, en økonomisk rasjonell tilpasning.

Kontaktpersoner: