Gå til hovedinnhold

Publisert 2010

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-743-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Aas-Hansen, Øyvind; Stien, Lars Helge; Gytre, Trygve; Tennøy, Torodd; Bjørnsen, Jan Eyolf; Evensen, Tor Hatten; Sæther, Bjørn-Steinar; Damsgård, Børge; Brataas, Ragnar; Finne, Dag Einar; Koren, Christian; Alfredsen, Jo Arve; Rikardsen, Audun H.; Kristiansen, Tore S

Serier : Nofima rapportserie 3/2010

År : 2010

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Det er kjent at oppdrettsfisk som trives er god butikk, da de vil vokse fortere, være mindre utsatt for sykdom og gi bedre produktkvalitet. Samtidig stiller markedene økende krav til etisk produksjon, inklusiv dokumentasjon på at oppdrettsfiskene har det bra. Dessverre mangler vi gode løsninger for å overvåke fiskens velferd i oppdrett. Hensikten med dette prosjektet var å utvikle ny teknologi for overvåkning og dokumentasjon av fiskevelferd i oppdrettsmerder. Prosjektet innebærer en videreutvikling av to komplementære teknologiløsninger: Den ene løsningen (Velferdsmeteret) innebærer måling av en rekke parametre i vannmiljøet som så kommuniseres mot et ekspert- og databasesystem. Målingene og resultatene fra ekspertanalysen vises på en nettside som forteller oppdretterne hvor gode betingelser oppdrettsfiskene har. Den andre tilnærmingen (SmartTag-systemet) innebærer at et utvalg fisk i merden utstyres med et elektronisk merke som forteller oppdretteren hvorvidt fiskene puster normalt eller om de er stresset. Prosjektresultatene inkluderer en miniatyrisering og digitalisering av SmartTag-systemet og en utvikling av en flytende målestasjon for Velferdsmetersystemet. Gjennom denne teknologiutviklingen er Havforskningsinstituttets Velferdsmeter-system for måling og analyse av merdmiljø og NOFIMAs SmartTag-system for å måle velferd og stress hos frittsvømmende enkeltfisk videreutviklet, slik at de nå er klare for innledende uttesting som et totalsystem for overvåking og dokumentasjon av oppdrettsmiljø og fiskevelferd i et kommersielt oppdrettsanlegg. Denne uttestingen samt videre grunnleggende forskningsarbeid vil følges opp i det NFR- og FHF-finansierte prosjektet WELFARE TOOLS (NFR # 190475/S40) i løpet av 2010.

Kontaktpersoner: