Vitenskapelig artikkel

Consumer preferences for iced coffee determined by conjoint analysis: An exploratory study with Norwegian consumers

Asioli, Daniele; Næs, Tormod; Granli, Britt Signe; Almli, Valérie Lengard

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: International journal of food science & technology, vol. 49, p. 1565–1571, 2014

Utgave: 6

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0950-5423
Elektronisk: 1365-2621

Open Access: none

Lenker:
DOI