Vitenskapelig artikkel

Evolving legal regimes, market structures and biology affecting access to and protection of aquaculture genetic resources

Rosendal, Guri Kristin; Olesen, Ingrid; Tvedt, Morten Walløe

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 402, p. 97–105–9, 2013

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI