Tidsskriftspublikasjon  »  Vitenskapelig artikkel

Velferd hos oppdrettsfisk: Aktuelle problemstillinger og prioriterte forskningsbehov

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Norsk Veterinærtidsskrift ; Volume 118. p. 24–28. 2006

Kristiansen, Tore S.; Toften, Hilde; Toften, Hilde; Damsgård, Børge; Eriksen, Marit Skog; Eriksen, Marit Skog; Juell, Jon-Erik; Lund, Vonne; Moe, Randi Oppermann